Gençler Ne(Ler) İstiyor?

“10 Başlık 40 Maddede Gençler Ne(ler) İstiyor?” rehber kitapçığı tasarımlarla gençlerin nasıl bir üniversite ve nasıl bir siyaset istediklerini ortaya koyuyor.

Hakan Yücel ve Umur Yedikardeş tarafından hazırlanan ve özgün tasarımlarla yansıtılan “10 BAŞLIK 40 MADDEDE GENÇLER NE(LER) İSTİYOR?” kitapçığı, “Kampüsten Öğrenci Toplulukları: Üniversite, Siyaset ve Değerler” araştırmasına dayanmaktadır. Bu rehber kitapçığın temeli, üniversiteli gençlerin nasıl bir üniversite ve nasıl bir siyaset istediklerini tüm aracıları ortadan kaldırarak ve gençlerden öğrenerek ortaya koyma arayışıdır.

Çalışmada üniversiteli gençlerin katılımcı, öğrenci odaklı, kamusal faydayı gözeten, akademik hayatın temel gereksinimlerinin karşılandığı bir üniversite ve muhatap alındıkları, yaşayan, üreten, eğlenen, öğrenciye ve topluma açık güvenli kampüsler istedikleri ortaya çıkıyor. Gençler, özne olma arayışlarına saygı duyulan, siyasi-kültürel-sosyal-cinsel kimliklerin ayrımcılığa uğramadığı, demokratik ve barışçıl değerlerin hâkim olduğu bir toplum hedefinde birleşiyorlar. Üniversiteli gençlerin gündemi; kurumsal siyasetin, YÖK’ün ya da üniversite yönetimlerinin gündeminin çok ötesinde. İktidarı ve muhalefetiyle kurumsal siyaset, sadece gençlerin katılımına kapalı değil; aynı zamanda sorunlarına ve taleplerine de duyarsız ve bilgisiz. Gençler, komik emojiler kullanan değil, gençleri ve sorunlarını ciddiye alan, bu sorunları gençlerle birlikte çözmeye ve onlarla dayanışmaya hazır olan bir siyasi yapıyla muhatap olmayı talep ediyorlar.

10 BAŞLIK 40 MADDEDE GENÇLER NE(LER)İSTİYOR?