Türkiye’de gençlik en çok konuşulan konuların başında gelmesine rağmen gençlik araştırmaları oldukça zayıftır. Oysa, özellikle içinde yaşadığımız türden küresel ve ölçekte dönüşümler yaşanan zamanlarda gençlik araştırmaları daha da büyük önem kazanmaktadır. Son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar, siyasi söylemlerle gençlerin hedef haline getirilmesi, gündelik hayata müdahaleler; gençlerin hareket alanını kısıtlamakta, umutlarını tüketmekte ve gençleri göçe zorlamaktadır. Bu duruma pandemiyi de eklediğimizde, gençlerin Türkiye’de son yılların kaybedenlerinden olduğunu söyleyebiliriz.

Günümüzde gençler sadece “bizim” ve “sizin” diye değil, popüler dilde harflerle de ayrılıyor ve doğum tarihlerine göre X, Y, Z gibi ifadelerle tanımlanıyor. Halbuki bu harflerle kuşak tanımı gençleri, gençlerin problemlerini ve taleplerini anlamaktan ziyade gençliğe ürün pazarlama gözüyle bakan şirketler için yapılmış toptancı bir sınıflandırma. Biz, araştırmalarımızda gençliği tehdit değil kaynak, nesne değil özne olarak ele alıyoruz ve aynı tarihsel-toplumsal koşullar ve deneyimleri paylaşanların oluşturduğu toplumsal kuşak çerçevesinde farklı gençlik grupları üzerine çalışmalar yapıyoruz.

Bu platformda hem kendi çalışmalarımız hem de alanda öne çıkan başka araştırmacıların çalışmalarıyla birlikte gençleri ilgilendiren güncel gelişmeler hakkında haber aktarımları ile sinemadan edebiyata kadar gençliğin tarihine uzanarak, gençlik ve sorunları hakkında içerikler sunmayı hedefliyoruz.

 

Umur Yedikardeş, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Agos ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Planlama programında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Gençlik, kent, mekân ve azınlık kimlikleri üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Hakan Yücel, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesidir. Gençlik sosyolojisi, kent sosyolojisi, popüler kültür, toplumsal hareketler ve azınlık kimlikleri alanlarında araştırmaları bulunmaktadır.